dokumenty

Program posiada również możliwość tworzenia skierowań do specjalisty, szpitala, na badania diagnostyczne w obowiązujących formatach. Można utworzyć po kilka formularzy dla danego rodzaju dokumentu.

Program posiada również możliwość tworzenia skierowań do specjalisty, szpitala, na badania diagnostyczne w obowiązujących formatach. Można utworzyć po kilka formularzy dla danego rodzaju dokumentu.

Okno Dokumenty

Dodaj komentarz