Regulamin

Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem www.InMedic.pl, prowadzony jest przez InMedic Sławomir Fedorowicz, nr NIP 621-000-58-28, nr Regon 250829762 z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Zdunowskiej 107, tel. 600328474 zwany dalej InMedic.
 1. W sklepie jest prowadzona sprzedaż oprogramowania w formie publikacji elektronicznych oferowanych na zasadzie licencji z możliwością pobrania zawartości poprzez Internet. Warunki licencji, prawa i obowiązki licencjobiorcy oraz postanowienia dotyczące gwarancji i rękojmi są ujęte w tekście licencji dotyczącym danego Produktu.
 2. Zamówienie można złożyć za pomocą formularza dostępnego przez stronę www.InMedic.pl.
 3. Każde zamówienie musi zawierać dokładne dane adresowe, niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Każde zamówienie zostaje potwierdzone drogą e-mailową automatycznie.
 6. Realizacja zamówień następuje bezpośrednio przez InMedic za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Osoba lub firma nabywając Produkt w wersji elektronicznej (bez nośnika) wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z licencji na oprogramowanie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 ze zm.). W związku z powyższym konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art.10 ust. 3 pkt 1 tejże ustawy.
 8. W przypadku popełnieniu błędu w danych do licencji zazwyczaj istnieje możliwość ich zmiany już po realizacji zamówienia, jednak przed wygenerowaniem kodu aktywacyjnego.
 9. InMedic nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z błędnie wypełnionych danych do licencji.
 10. Licencja na użytkowanie produktu elektronicznego jest imienna i nabywa ją osoba lub firma, która zostanie wskazana jako nabywca licencji. Osoba dokonująca zakupów w sklepie może się różnić od nabywcy licencji. Dane nabywcy licencji (imię, nazwisko, pełen adres) zostaną umieszczone w formularzu potwierdzającym nabycie licencji, który nabywca licencji będzie mógł wydrukować. Podanie fałszywych danych unieważnia licencję.
 11. Kod aktywacyjny zostanie wysłany wraz z licencją.
 12. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiamy Fakturę. Obecnie nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT. Faktury wystawiamy do 7 dni od dnia dokonania płatności za zakupiony towar. Każda osoba, która złoży zamówienie poprzez sklep internetowy upoważnia tym samym InMedic do wystawienia faktury bez swojego podpisu.
 13. Ceny w sklepie są wyrażone w złotych polskich.
 14. Oferujemy wyłącznie formę płatności z przedpłatą przelewem na konto wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
 15. Zamówienie zostaje automatycznie anulowane w przypadku braku zapłaty po 10 dniach roboczych od złożenia tego zamówienia.
 16. Zamówienie może być przez Klienta odwołane, za pośrednictwem poczty e-mail jednak przed dokonaniem płatności. W przypadku zaksięgowania płatności nie ma możliwości anulowania zamówienia.
 17. W przypadku problemów z instalacją, obsługą programu i jakichkolwiek pytań związanych z programem należy opisać swój problem i przesłać za pomocą Kontakt. Wszelkich informacji i odpowiedzi udzielamy drogą e-mailową.
 18. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem sklepu i jego zaakceptowaniem.